MENU

TRANGKASO

Ang trangkaso ay nakakahawang sakit sanhi ng influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract (ilong, lalamunan, maging ang baga)

Paano Naipapasa:
>Paglanghap ng "droplets" mula sa pagbahin o pag-ubo at pagsasalita ng taong may trangkaso
>Paghawak sa mga bagay na nalagyan ng discharges (sipon at plema) ng taong may trangkaso at maihawak ang kamay sa mata, ilong at bibig

 

Mga Sintomas:
>Lagnat
>Ubo
>Namamagang lalamunan
>Sakit ng ulo
>Pananakit ng katawan
>Panghihina ng katawan

Kumonsulta agad sa pinakamalapit na Health Facility kapag nakaramdam ng mga sintomas na nabanggit

 

Source: DOH Philippines (Facebook page)